Aktuality Január 2021

Čo očakáva trh v roku 2021?

Onedlho to bude presne rok, čo sa ekonomika spomalila takmer na celom svete. Trhy po korekcii rástli vo viacerých sektoroch, rast cien a „papierovej“
životnej úrovne pripomína skôr bublinu ako zdravý ekonomický rast a to, čo sa vlastne stalo začali zatiaľ pociťovať len tí najchudobnejší. V dobe, keď
ekonomické ukazovatele vykazujú globálny rast napriek faktom, že firmy prichádzajú o zákazky, gastro sektor a cestovný ruch rad za radom krachujú,
kolabuje zdravotníctvo, pracovné miesta sú udržiavané dotáciami a štáty sa enormne zadlžujú nemožno očakávať na trhu nič iné ako fakt, že onedlho
zhoršenie životnej úrovne bude pociťovať takmer každý.

V tomto období bude ešte dôležitejšie spájať sily a to aj na korporátnej úrovni. O agregácii trhu sme už písali v iných vydaniach newslettera, preto
napíšem len tú podstatnú informáciu. Na trhu prežijú len pripravení a silní.
Sektor, v ktorom pracujeme my, spolupracovníci RHR, finanční sprostredkovatelia, realitní makléri a manažéri obchodných skupín máme svojim
spôsobom šťastie, že pracujeme s komoditou, ktorá je potrebná v akejkoľvek dobe a tou sú peniaze. Ak sa však znižuje plošne ž ivotná úroveň (čo sa
môže aj nemusí stať), naše mzdy neklesnú jedine v prípade, že začneme pracovať s bonitnou klientelou, prípadne rozšírime svoj odbyt služieb. S tým
súvisí aj téma komplexného sprostredkovania a obsiahnutie každého dôležitého sektora.
Zo správ iste zachytávate informačné útržky o tom, že síce len v malej miere, ale pribúda počet domácností, ktoré vplyvom krízy nestíhajú splácať
svoje dlhodobé záväzky. Niektoré domácnosti si toto bremeno oddialili do tohto roka využitím oddialenia splátkových kalendárov, ale problém u nich
rozhodne nezmizol. Na to reflektujú aj bankové domy, ktoré sa chcú chrániť
Takto je vysoko pravdepodobné, že v roku 2021 už nebudete môcť klientom, ktorí sa pre banku stávajú rizikoví vôbec sprostredk ovať hypotekárny
úver. V malých spoločnostiach môže dokonca dochádzať k odzmluvneniu obchodného partnera – to však môže byť pre nás príležitosť akvizovať
nových spolupracovníkov.

Na trhu životného poistenia a poisťovní, ktoré sú prevažne dcérami veľkých nadnárodných spoločností, môže dochádzať k fúzii (napríklad AXA +
UNIQA), prípadne k rušeniu interných obchodných sietí s cieľom presunúť obchod na maklérske spoločnosti alebo výhradné zastúpenie bánk, v
horšom prípade je možný aj odchod z malého slovenského trhu.
Dôvod je jasný, je to znižovanie nákladov a zvyšovanie efektivity. Platí pri tom pravidlo, že na danom trhu sa opäť uchytia len tí najväčší a najsilnejší.
To isté však možno povedať aj o maklérskych spoločnostiach, pretože nožnice medzi tými, ktorí majú relevantný obrat na trhu a tými, ktorí majú len
licenciu na výkon tejto činnosti sa roztvárajú.
Tu je pre nás opäť priestor pre zazmluvňovanie nových spolupracovníkov či už na trhu poisťovní, alebo na trhu konkurenčných maklérskych
spoločností.
Krízové obdobie odštartované v minulom roku však malo pre náš trh aj významé pozitívne zmeny.
Digitalizácia však spôsobila aj jav, kedy starší klienti najväčšej životnej poisťovne pôsobiacej na Slovenskom trhu zvyknutí na poštovú komunikáciu
boli rozhodnutím vedenia „donútení“ používať elektronickú komunikáciu, na ktorú neboli zvyknutí. To spôsobilo masívne rušenie niektorých zmlúv,
ktoré poisťovňa radšej „obetovala“ pre zvýšenie svojej efektivity v budúcnosti, no na druhej strane zas vznikla pre nás – PFA so širokým portfóliom
príležitosť:
-týmto klientom ponúknuť nový produkt
– spolupracovníkom tejto poisťovne ponúknuť spoluprácu, nakoľko veľa z nich v dôsledku tejto zmeny prichádza o kmene, ktoré bol i základom ich
pasívneho príjmu.