Spájanie ľudských zdrojov je v RHR ten správny biznisový model.

RHR je platforma, ktorá spája fyzické osoby, právnické osoby, jednotlivcov aj firmy (v skratke ľudské zdroje) z rôznych oblastí podnikania, v ktorých možno aktívne využívať produkty finančného sprostredkovania.

RHR takto združuje podnikateľov v oblastiach finančníctva, stavebníctva, realitného biznisu, automotive, daňových poradcov a účtovníkov, … pod jednu strechu a umožňuje tak obojstranne využívať benefity a zefektívňovať podnikanie v oblastiach trhu, ktoré
tvoria spojenú nádobu.

RHR spolupracuje výhradne so sprostrekovateľmi a firmami s dlhodobou praxou, skúsenosťami v obore a kladie dôraz na tie najlepšie referencie.
Súčasný trh sprostredkovateľských a realitných služieb je rozdrobený do veľkého počtu spoločností.

RHR ide smerom spájania ľudských zdrojov aj v dôsledku veľkej trhovej agregácie v týchto segmentoch. Napriek tomu si RHR zachováva svoju kapitálovú samostatnosť a nie je tak zmluvne ani inak viazaná na žiadnu inú spoločnosť.

Sloboda, partnerstvo, stabilita a férovosť spravili z RHR silný subjekt na sprostredkovateľskom a realitnom trhu.

15 R

KVALITA

Priemerná prax našich PFA

+ 42 %

STABILITA

Priemerný ročný hospodársky rast

10 %

PEVNÉ MIESTO

Hospodársky podiel v SFA

98 %

ODBORNOSŤ

Historická preplatenosť všetkých obchodov

  • MEDZIROČNÉ RASTY