Pozícia EUR
PJ
PARTNER
RIADITEĽ
MANAŽÉR
EXKLUZÍVNY OBCHODNÍK
NOVÁČIK
KONCOROČNÁ ODMENA
KANCELÁRIA
DOPORUČITEĽSKÁ ODMENA
PARTNERSKÁ ODMENA
BENEFITS

Maximálna provízia

RHR 90%
BROKERIA 69%
SWISSLIFE 65%
OVB 59%
PARTNERS 53%

Minimálna provízia

RHR 42%
BROKERIA 25%
SWISSLIFE 28%
OVB 21%
PARTNERS 23%

Počet obchodov / mesiac potrebných k dosiahnutiu Partnerstva

RHR 25 ( x 1000 EUR / ROČNE )
BROKERIA 200 ( x 1000 EUR / ROČNE )
SWISSLIFE 50 ( x 1000 EUR / ROČNE )
OVB 192 ( x 1000 EUR / ROČNE )
PARTNERS 316 ( x 1000 EUR / ROČNE )