RHR
Regional human resources je spoločenstvo podnikateľov a firiem spájajúcich ľudské zdroje v oblastiach finančného sprostredkovania,  realitných služieb a optimalizácie podnikania. Vďaka prostrediu vytvoreného spájaním ľudských zdrojov tak prinášajú naši spolupracovníci svojim klientom trhom žiadané nadštandardné služby. Jedine moderným a spravodlivým systémom vyplácania je možné spájať pracovné sily  z rôznych oblastí trhu a ponúkať tak klientom rôznorodé navzájom prepojené služby s vysokou pridanou hodnotou a kvalitou. Unikátny mzdový model umožňuje spoločnosti RHR angažovať skúsených podnikateľov v danej oblasti, ponúknuť najvyššie platové ohodnotenie a rozširovať tak svoj tím o kvalitných spolupracovníkov.
O nás
Regional HR, s.r.o. spája ľudské zdroje v oblasti sprostredkovania finančných a realitných služieb.
Spoločnosť Regional HR, s.r.o. združuje pod svojou hlavičkou podnikateľov a spolupracovníkov v oblasti poskytovania finančných, realitných, stavebných, právnych a iných služieb. Hlavným posolstvom spoločnosti Regional HR, s.r.o. je, aby mal klient spracovanú svoju objednávku za najlepšiu cenu a kvalitu a aby zaplatené peniaze putovali tým, ktorí prácu vykonávali. Spoločnosť Regional HR, s.r.o. všetok vygenerovaný zisk delí medzi agentúrne Partnerské celky. Nemá akcionárov a jej majiteľmi sú samotní ľudia, ktorí v nej pracujú.
Jedine moderným a spravodlivým systémom vyplácania je možné spájať pracovné sily a ľudí z rôznych oblastí trhu a ponúkať tak klientom rôznorodé navzájom prepojené služby s vysokou pridanou hodnotou, kvalitou a najlepšou cenou.
Unikátny model vyplácania umožňuje spoločnosti Regional HR, s.r.o. angažovať skúsených podnikateľov v danej oblasti, ponúknuť najvyššie platové ohodnotenie a rozširovať tak svoj tím o kvalitných spolupracovníkov.