Rôzni klienti, rôzne služby

POISTENIE
Poistenie je typ produktu, ktorý klienti využívajú najčastejšie. Každý zamestnaný človek si platí poistenie vo forme odvodov do sociálnej poisťovne svojim zamestnávateľom. Výška krytia náhrady príjmu od štátu v prípade, že sa klientovi krátkodobo alebo dlhodobo zníži príjem, je veľmi obmedzená. V týchto prípadoch je jednou z vhodných foriem náhrady chýbajúceho príjmu práve súkromné poistenie.

Poistenie musí byť vždy naviazané na príjmy, sociálne pomery, individuálne požiadavky a možnosti klienta. Poistenie totiž okrem ceny musí spĺňať viaceré kritériá, ktoré je možné obsiahnuť iba odborným prístupom sprostredkovateľa. Pripraví pre Vás riešenie s porovnaním všetkých poisťovní so zreteľom na cenu, výluky a Vaše požiadavky.

MAJETOK
Náklady na kúpu, prípadne stavbu nehnuteľnosti presahujú často sumu 100 000 eur, nové auto strednej triedy stojí 25000 eur, podnikatelia často robia zákazky za niekoľko desiatok tisíc eur, prípadne majú obchody so zásobami v hodnote 20000 a viac. Stačí iba jeden moment – požiar, záplava, víchrica, výbuch atď a majetok je znehodnotený. Preto považujeme za veľmi dôležité chrániť majetok našich klientov. Záleží nám na kvalite poistenia ako aj na kvalitnej likvidácii prípadnej poistnej udalosti.

Veľkú pozornosť venujeme aj poisteniu zodpovednosti fyzických aj právnických osôb pre prípad poškodenia zdravia alebo veci tretím osobám. Prípady, kedy tretie osoby vyžadujú odškodnenie v prípade úrazu alebo poškodenia ich majetku nemalé sumy, sa stáva hitom nielen na lyžiarskych svahoch ale aj v susedských vzťahoch.

V našej online aplikácii máte možnosť porovnania cien s možnosťou uzatvorenia poistnej zmluvy – pzp, havarijné poistenie, nehnuteľnosti, domácnosť, cestovné poistenie a zodpovednosti

ÚVERY
Rôzne typy úverových produktov sú už každodennou súčasťou nášho života. Úverová angažovanosť klienta (celkový objem všetkých poskytnutých úverov) je na Slovensku historicky na najvyššej úrovni. Okrem dobrého pocitu klienta, že „dostal“ úver, môžu nastať aj situácie, kedy práve úver môže klientovi negatívne zmeniť život. Preto je potrebné venovať tejto téme maximálnu pozornosť.

Našou úlohou je klientovi nájsť najvhodnejšie riešenie. Berieme do úvahy nielen úrokovú sadzbu, RPMN a mesačnú platbu, ale aj podmienky čerpania, budúcu poplatkovú štruktúru v prípade zmien a zohľadňujeme aj budúce predstavy a ciele klienta, napr. predčasné splatenie alebo možnosť mimoriadnych splátok.

SPORENIE
Sporenie je v mysli bežného človeka odkladanie peňazí na horšie časy. Áno, je to pravda. Ale za predpokladu, že by neexistovala inflácia, ktorá Vám časť hodnoty odložených peňazí pohltí. Pri priemernej 2%-nej inflácii za 28 rokov budete mať zo svojich peňazí reálne iba polovicu. Preto sporenie v našom ponímaní je voľba produktu, ktorá Vám hodnotu peňazí v prvom rade zachová a v druhom rade vygeneruje aj reálny zisk.

DOCHODKY
Téma dôchodkov je pre väčšinu klientov neatraktívna. Jej nezáujem vychádza prevažne z jej neaktuálnosti v období, kedy je klientovi ponúkaná. Veľa relácií na tému dôchodky a demografický vývoj, veľa strachu čo bude na dôchodku, kto ich bude vyplácať a v akej výške, tiež napomáha k ignorovaniu tejto problematiky. A pritom v dôchodku, keď klient nebude mať z čoho platiť svoje účty za bývanie, jedlo a lieky je možné spraviť hneď niekoľko rozhodnutí:

predať svoje bývanie, ktoré klient počas celého svojho života splácal a možno ho splatil ešte len nedávno
založiť svoj majetok, ktorý klient celý život splácal
nasťahovať sa k deťom a predať svoj majetok
alebo prekonať tú nudu a venovať sa tejto téme. Čím skôr, tým je riešenie precíznejšie a lacnejšie.

AUDIT
Audit uzatvorených zmlúv je služba, v ktorej našim klientom prinášame komplexný rozbor ich zmlúv, ktoré uzatvorili. Tento audit poskytujeme na poistné zmluvy akéhokoľvek typu a na zmluvy o investovaní. Pri audite je využívaný matematický SW doplnený o skúsenosti poistného matematika.

Cieľom tejto služby je zistenie opodstatnenosti týchto zmlúv vzhľadom na požiadavky, potreby, finančnú situáciu ako aj rizikovú skupinu klienta. Často sa totiž pri audite zistí, že zmluva nie je pre klienta výhodná, v niektorých prípadoch dokonca neopodstatnená a zbytočná. Klient tak zbytočne platí za zmluvu, ktorá má v konečnom dôsledku pre neho a jeho rodinu v prípade škodovej udalosti nulovú hodnotu.

Vždy existuje možnosť pôvodnú zmluvu upraviť bez jej vypovedania. Je to hlavne v prípadoch, kedy zmluva obsahuje investičnú zložku, prípadne ak sa klientovi v období od uzatvorenia tejto zmluvy zmenil zdravotný stav. Po ukončení auditu klientovi dáme vypracovanú analýzu zmluvy a buď ho pochválime za veľmi dobré nastavenie zmluvy alebo dáme odporúčania na doplnenie niektorých zaistení rizík.